Mersin belediyeleri eşitlikte sınıfta kaldı

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından hazırlanan Mersin’de toplumsal cinsiyet eşitliği verilerine göre; Mersin belediyelerinde kadınların karar mekanizmalarındaki temsili Türkiye ortalamasının altında kaldı. Öte yandan Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersin sınırları içerisindeki 13 ilçenin belediye başkanlarının tamamı erkek ve bu belediyelerin hiçbirinde Eşitlik Birimi bulunmuyor.

Haber- Fatoş Sarıkaya

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) tarafından gerçekleştirilen ve kısa adı CEİDizler olan Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi verilerine göre Mersin belediyelerinde kadınların karar mekanizmalarındaki temsili Türkiye ortalamasının altında kaldı. 79 üyesi olan Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nde üyelerin 73’ü erkek, 6’sı ise kadınlardan oluşuyor. Buna bağlı olarak da, karar mekanizmalarına katılım için yerel yönetimler incelendiğinde kadınların Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’ndeki temsilinin, Türkiye ortalaması olan yüzde 11,01’in altında olduğu görülüyor. Ayrıca Mersin’deki hiçbir belediyede hayatın her alanında cinsiyet ve fırsat eşitliğini sağlayacak yerel eşitlik politikalarının oluşturulduğu Eşitlik Birimi bulunmamakta.

“Belediyelerde eşitlik birimleri acilen kurulmalı”

Mersin ili ve ilçe belediyelerinin henüz hiç birinde eşitlik birimlerin kurulmuş olmaması  kadın örgütleri tarafından eleştiriliyor. Bu birimlerin kurulması için iş birliği ve destek sağlanmaya çalışıldığını söyleyen Günebakan Kadın Derneği üyesi Seçil Sezen, “Yerel yönetimlerin kamuyu temsil ettiğini düşündüğümüzde, sivil toplum kurumlarıyla kamu iş birliğinin sağlanması ve güçlendirilmesi için oldukça önemli. Kurulmasını acilen istediğimiz ve belediye bünyesinde eşitlik birimi hali hazırda mevcut olanları desteklediğimiz toplumsal eşitlik birimleri, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sürekli gündemde tutulmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yerel yönetimlerin eşitlik birimlerini kurması ile kadın, LGBTİ+ örgütleri gibi aslında dezavantajlı grupları kapsayan örgütlere karar mekanizmalarında yer açması katılımcı belediyecilik anlayışında atılmış büyük bir adım olur.” şeklinde konuştu.

Seçil Sezen, yerel yönetimlerin eşitlik birimleri ile ilgili yereldeki sivil toplum örgütleriyle birlikte danışma toplantıları düzenlemesini önererek “Örgütlerin taleplerini, kentteki yaşamda karşılaştıkları özellikle eğitim, sağlık, ekonomik, hayata katılım, karar alma mekanizmalarına katılım, şiddet ve nefret suçları ile mücadele ve kentsel hizmetler alanında alanda çalışırken yaşadıkları zorlukları ve sorunları birlikte tespit etmek, bu sorunlara önerilen çözümleri dikkate alarak belediye hizmetlerini şekillendirmeleri talep ediyoruz.” dedi.

“Eşitlik için belediyelerle iş birliği yapma hedefindeyiz”

Yerel yönetimlerin CEİD-izler Projesi’nin en önemli paydaşları arasında yer aldığını dile getiren Proje Direktörü Ülker Şener, “ Projemiz kapsamında belediyelerle birçok alanda iş birliği yapmayı hedefliyoruz. Belediyelerin izleme kapasitelerinin geliştirilmesi, yerel hizmetlerin toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı hale getirilmesi, il düzeyinde toplumsal cinsiyet eşitliği verilerinin toplanması ve izlenebilirliğinin sağlanması projemizin öncelikli hedeflerindendir. Bu hedeflere ulaşabilmek için eğitici eğitimleri, toplumsal cinsiyete duyarlı hak temelli izleme eğitimi, planlama ve savunuculuk atölyeleri gerçekleştireceğiz. Öte yandan belediyelerin ihtiyaçlarını esas alarak kapasite artırma çalışmaları planlayacak ve farklı illerdeki belediyelerin birbirinden öğrenmelerini, deneyimlerini paylaşmalarını mümkün kılacak bir ortam yaratarak belediyeler arasındaki iş birliği ve koordinasyonu güçlendireceğiz. Bunun için birimlerin bir araya geldiği sistematik toplantılar-forumlar yapılmasını öngörüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de yalnızca 20 belediyede eşitlik birimi var

Türkiye’de sadece 20 belediyede bulunan eşitlik birimi sayısının çalışmalarla arttırılması ve birimlerin daha etkin/uluslararası standartlara uygun hizmet üretir hale gelebilmesi için de destek sağlamayı önemsediklerini belirten Ülker Şener, sözlerini şöyle sürdürdü: Birçok belediye ile görüşmelerimiz sürüyor. Projemizin en önemli amaçlarından biri de Yerel Eşitlik İzleme Platformları kurulmasını desteklemek. Başta belediyeler olmak üzere Mersin’deki temel aktörlerin içinde yer almasını umut ettiğimiz böylesi bir platformun, Mersin için Yerel Eşitlik İzleme Planı hazırlayıp izleme sonuçlarını raporlaştırarak ilgili kurumlar ve kamuoyu nezdinde savunuculuk faaliyetleri yürütebilecektir. Mersin Yerel Eşitlik İzleme Platformu, kentteki farklı paydaşların deneyimlerini paylaşmalarını, birlikte öğrenmelerini ve ortak hat geliştirmelerini olanaklı hale getiren bir ortam yaratacaktır. Ne kadar yapılabilir, bunu birlikte göreceğiz.

Paylaş

İlgili Yazılar