2020 biterken yine eşit değiliz!

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin Mersin ili verilerine göre (2019-20) eğitim, iş ve karar mekanizmalarına katılımda erkekler ve kadınlar arasındaki eşitsizlikler sayısal verilerle göz önüne serilmektedir. 2019 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusunun %49,8’ini kadınlar, %50,2’sini erkekler oluşturdu. Yani bu verilere göre toplam nüfusu çok küçük bir farkla erkeklerle kadınlar bölüşmüş durumda. Fakat bu eşitliğe yakın bölüşmeye rağmen haklara, fırsatlara, eğitime ve istihdama ulaşmakta kadınlar ve erkekler arasında hem nicel hem de nitel olarak ortaya konulan eşitsizlikler var. Kadınlar ve erkekler arasında var olan bu eşitsizlikleri cinsiyet ayrımları üzerinden değerlendirdiğimizde toplumsal…

Paylaş
Devamını Oku

Peki asıl suçlu kim?

Kentleşme ve Birey Çevre konusu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oldukça önemli bir konudur. Kent ve çevre değerlerine karşı işlenen suçlar tüm dünyanın gündeminde yer almaktadır. Hızlı kentleşmeye paralel olarak kent nüfusunun yükselmesi kent ve çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Hızlı kentleşme, sanayinin ve kapitalizmin gelişmesi, insanların bencilleşmesine neden olurken aynı zamanda tüketimi ve rantı da arttırmaktadır. Böylece insan içinde yaşadığı çevreye yabancılaşmakta ve duyarsızlaşmaktadır. Çarpık ve sağlıksız kentleşme, kentsel şiddet olaylarına dönüşmektedir. Arazi mafyası, açık ve kapalı soygunlar gibi kente karşı işlenen ve kentte işlenen suçlar ortaya çıkmaktadır.…

Paylaş
Devamını Oku