“Kadın hakları sorunu insanlık sorunudur”

Mersin Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, boşandığı erkek tarafından öldürülen Ayşe Yaylan cinayeti ile ilgili açıklama yaparak kadın cinayetlerinin sebepleri üzerinde durdu. “Kadın hakları ve özgürlüğü sorunu bir insanlık sorunudur” diyen Yeşilboğaz, ataerkil bir toplum yapısı devam ettiği için kadınların öldürüldüğünü dile getirdi.

Bilgin Yeşilboğaz, kadın cinayetleri ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “İstanbul Sözleşmesi uygulanmadığı için, 6284 sayılı yasa uygulanmadığı için, kadın katillerine iyi hal, tahrik gibi ceza indirimleri uygulandığı için, aile hukukuna ara buluculuk sistemi getirildiği için, hem yasaların, hem güvenlik kurumlarının, hem de adalet mekanizmasının kadını yeterince koruyamadığı ve kadın katillerine yeterince caydırıcı cezalar verilmediği, etkin politikalar yürütülmediği için, kadını öldürmenin bir bedeli olmadığı için, siyasilerin iktidarını sürdürmek için kullandığı insanları kaba kuvvet, şiddete yönelten, ayrıştırıcı, bölücü, nefret dili yüzünden kadınlar öldürülüyor.” dedi.

Yeşilboğaz, eşitsiz toplumsal cinsiyet ilişkileri düzeninde kurulmuş ataerkil yapı değişmesi gerektiğini söyleyerek şu ifadelere yer verdi: Ataerkil zihniyet zinciri kırılmadığı için, yazılı ve görsel medyada kadına yönelik şiddeti özendiren, katilleri haklı gösteren haber diline, dizilere vb. programlara yer verildiği için kadına yönelik şiddet artıyor. Kadın hakları ve özgürlüğü sorunu bir insanlık sorunudur, uygarlık sorunudur. Türkiye uygarlaşmak, demokratikleşme, laik ve soysal hukuk devleti olma, kalkınma, gelişme sorununu çözmediği sürece kadın hakları ve özgürlüğü sorununu çözmeyecektir.

Paylaş

İlgili Yazılar