Danıştay, İstanbul Sözleşmesi itirazını reddeti

Danıştay 10. Dairesi, çekilme kararının yürütmesinin durdurulması talebini reddetti ancak bu karara davacılar itiraz etti. Bunun üzerine dosya Danıştay’ın en üst karar organı olan İdari Dava Daireleri Kurulu’na taşındı.

20 Mart tarihli Cumhurbaşkanı kararı sonrası 1 Temmuz’dan itibaren kadına şiddetle mücadelede önemli bir metin olan İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına itiraz Danıştay’da reddedildi. Danıştay, kararın hukuka uygun olduğunu savundu.

Kurul, tüm itirazları oy çokluğuyla reddetti. Danıştay’ın kararında, sözleşmenin 80. maddesinin yürütme organına ‘fesih yetkisi verdiği’ belirtilerek, “Cumhurbaşkanı değişen ve yeni koşullar itibarıyla anlaşmanın onaylanmasını erteleyebileceği gibi onaylamaktan tamamen de vazgeçebilecektir” ifadeleri kullanıldı.

Paylaş

İlgili Yazılar