“Kadına yönelik şiddeti önlemek için etkili politikalar uygulansın”

Mersin Kent Konseyi Kadın ve Siyaset Komisyonu, iktidarın kadınlara yönelik şiddeti önlemek için etkili hiçbir politikayı yürürlüğe koymadığını belirterek;  şiddeti önlemek için kapsamlı ve bütüncül politikaların uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Mersin Kent Konseyi Kadın ve Siyaset Komisyonu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü sebebiyle basın açıklaması gerçekleştirdi. Ülkedeki kadın cinayetlerinin cins kırım boyutuna vardığına değinilen açıklamada kadın yoksulluğu, kronik kadın işsizliği, hayatın her alanında artan kadına karşı şiddete vurgu yapıldı. Mersin Kent Konseyi Kadın ve Siyaset Komisyonu sözcüsü İlksen Sorguç Dinçer, “Her gün en az 3 kadının öldürüldüğü ülkemizde 2021 bütçesini tartışıyoruz ama kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik herhangi bir iktidar politikası ve buna ayrılmış bir bütçe göremiyoruz. İktidar, kadınlara yönelik şiddeti önlemek için etkili hiçbir politikayı yürürlüğe koymuyor. Kadın cinayetlerini önleyecek bir risk değerlendirme/önleme birimi bile kurmuyor. Başta 6284 sayılı Şiddet Yasası ve İstanbul Sözleşmesi olmak üzere var olan yasaları ve sözleşmeleri uygulamıyor. Kamuoyunu oyalamak için yeni yargı reformlarından söz ediyor; ancak yıllar önce yapılmış reformları bile hayata geçirmiyor.” dedi.

“BAKANLAR, ŞİDDET FAİLLERİNİ AYIPLAMAKLA YETİNİYOR”

İlksen Sorguç Dinçer konuşmasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun şiddet faili erkekler için kullandığı “Nereden çıktı bu kadın dövmek, nereden çıktı bu kadına şiddet, nereden çıktı bu kadın cinayeti? Böyle bir ayıp olur mu?” sözlerini kastederek “TCK’nın 96. maddesi bir türlü uygulanmıyor ve saldırganlar bu şiddet eylemlerine devam ediyor. Yasaları hayata geçirmekle yükümlü bakanlar ise failleri ayıplamakla yetiniyor.” sözlerine yer verdi.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ ETKİN UYGULANSIN”

Kadına karşı sistematik şiddet söz konusu olduğunda TCK’nın 96. maddesinin etkin bir biçimde uygulanması için tüm yetkilileri göreve çağıran Dinçer sözlerini şöyle sürdürdü: Korkudan ve şiddetten uzak, güvenli bir hayat tüm kadınların hakkıdır. Kadına karşı şiddeti önlemek için ceza kanunlarını uygulamak yetmez. Kapsamlı ve bütüncül politikalar uygulamak gerekir. Bu nedenle tüm yetkilileri bu konudaki en kapsamlı yasal dayanak olan İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için Avrupa Konseyi’nin belirlediği ve EŞİK olarak Türkiye’ye uyarladığımız 12 adımı hayata geçirmeye davet ediyoruz. Kadına karşı şiddetin önlenmesi ve İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması için 12 adım:

1. Ayrımcılık ve şiddeti kınayın, suç olduğunu açıklayın

2. Şiddeti önlemek için tedbir alın

3. Şiddete karşı destek mekanizmaları oluşturun

4. Risk altındakileri koruyun

5. Yasaları uygulayın

6. Polis, savcılık hizmetleri ve yargının etkinliğini artırın

7. Adli işlemlerde mağdurları destekleyin ve koruyun

8. Kapsamlı ve eşgüdümlü politikalar tasarlayın

9. Sığınmacılar konusunda özenli davranın

10. Çocukların özel ihtiyaçlarını karşılayın

11. STK’ları destekleyin

12. Şiddet verilerini toplayın, araştırmaları destekleyin.

Paylaş

İlgili Yazılar