HAREKETE GEÇEN KADINLAR KONFERANSI YARIN BAŞLIYOR

Yeşil Avrupa Vakfı (GEF) ve Yeşil Düşünce Derneği tarafından düzenlenen ‘Harekete Geçen Kadınlar’ konferansı yarın online olarak gerçekleşecek.

Kadınlar her ülkede, her kıtada cinsiyetçiliği, cinsiyetçi sömürüyü, baskıyı ve tahakkümü sona erdirmek için küresel çapta ulusaşırı bir mücadele yürütüyorlar. Özellikle sağ iktidarların giderek artan ve saldırganlaşan yönetim ve söylemlerine karşı cinsiyet eşitliği, özgürlük ve tahakkümsüz bir dünya için seslerini sokaklardan, meclislerden ve hayatın her alanından duyuruyorlar. Buradan yola çıkarak kadın özgürlüğünü, kadınların siyaset içindeki var olma ve alan açma mücadelesini destekleyen Yeşil Düşünce Derneği, Yeşil Avrupa Vakfı (GEF) ile bu alanda yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda 17 Ekim Cumartesi günü ortak bir konferans düzenliyor. Bu konferans ile kadınların yürüttükleri küresel mücadeleyi farklı alanlardan aktivistleri, siyasetçileri, akademisyenleri bir araya getirerek deneyim paylaşımı yapılmasını, dayanışma ağlarının oluşturulması ve geliştirilmesi hedefleniyor.

Harekete Geçen Kadınlar Konferansı, 17 Ekim 2020 Cumartesi günü, Türkiye saati ile 14.00- 16:45 arasında gerçekleşecek ve konferans boyunca Türkçe ve İngilizce simültane çeviri sunulacak.

Aşağıdaki linki tıklayarak konferansa kayıt yaptırabilirsiniz:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfngQ8QBkEiDk9hPGL4QdTbHnJGLWyBiH2lizbo23rKYWdlwg/viewform?gxids=7757

Program:

14:00 –  15:15 KADIN HAREKETİNİN KÜRESEL DİRENİŞİ

Cinsiyet, Cinsellik ve İklim Değişikliği: Kesişimsel Bir Analiz

Nil Mutluer, Yeşil Düşünce Derneği, Akademisyen

Małgorzata Tracz,  Polonya Yeşilleri Eşsözcüsü ve Parlamento Üyesi

Helena Gualinga, Genç Çevre ve İnsan Hakları Aktivisti

15:15-15:20 Ara

15:20-16:45 TÜRKİYE’DE KADINLARIN DİRENİŞİ

Yunanistan’ dan Somut Örneklerle Mülteci/Sığınmacı  LGBTI+ ve Kadınların Deneyimleri

Begüm Başdaş, Akademisyen

İklim Krizine Karşı Uluslararası Alanda Toplumsal Cinsiyet Politikaları ve Türkiye’de Kadınların Ekoloji Mücadelesi

Deniz Bayram, Greenpeace Akdeniz

Yerel Ekolojik Mücadelelerde Kadınlar

Süheyla Doğan, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği

İstanbul Sözleşmesi’nin Tarihi ve Güncel Durum

Gülnur Aksop, Eşik – Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği

Paylaş

İlgili Yazılar