Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi Mersin’de

Kısa adı CEİDizler olan Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi Projesi’nin yeni uygulama illerinden biri de Mersin oldu.

CEİDizler Projesi ile Mersin’de Yerel Eşitlik İzleme Platformu oluşturulması ve kentin toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde konuşulması, politika önerileri geliştirilmesi amaçlanıyor. Mevcut durum nedir, veriler bize ne söylüyor, hangi alanlarda eşitsizlikler yoğunlaşmış, kentsel hizmetler toplumsal cinsiyet eşitliğini gözeterek mi veriliyor, bu hizmetler farklılıklara ne kadar duyarlı, iyi uygulamalar var mı ve benzeri sorular çerçevesinde yapılacak tartışmalar hizmetlerin iyileştirilmesi ve kentin “herkes için kent” olması açısından önemli. Sivil toplum örgütleri, sendikalar, barolar, meslek örgütleri, akademi ve belediyelerin aktif katılımıyla oluşturulması hedeflenen Platformun bir amacı Mersin’i toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde değerlendirmek ise bir diğer amacı Yerel Eşitlik İzleme Planı hazırlamaktır. İzleme Planı ile Mersinin toplumsal cinsiyet eşitliği karnesinin çıkarılması hedeflenmektedir. Bu karnede eğitim, sağlık, istihdam, kadınlara yönelik şiddet, siyasal kararlara katılım, kentsel haklar ve hizmetler, medya, spor, gelir ve yoksulluk, adalete erişim gibi bir dizi alanda Mersinin durumu görülebilecek.

Toplumsal cinsiyet eşitliği için adımlar atıldı

Mersin’in toplumsal cinsiyet eşitliğinde örnek şehirlerden biri olması için proje faaliyetleri ve iş birliklerinin aralıksız devam ettiğini kaydeden Proje Direktörü Ülker Şener, “Mersin’de faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, kadın kooperatifleri, meslek örgütleri ve sendikalar pandemi koşullarında dahi çalışmalarını ara vermeksizin sürdürmektedir. Kasım 2020’de çevrimiçi olarak gerçekleştirdiğimiz proje tanıtım toplantısına, bu kurumlardan 33 temsilci katılarak Mersin’deki faaliyetlerimizi güçlendirecek önerilerde bulundular. Mersin’de Belediyeler de projemize desteklerini dile getirmişlerdir. Bu kapsamda Kasım 2020 ve Ocak 2021 tarihlerinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, MBB Kadın Şubesi Müdürü Edibe Sahil, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Yenişehir Belediye Başkan Yardımcısı Berna Dinç, Mezitli Belediyesi Kadın Danışma Merkezi Sorumlusu Pakize Esen, Strateji Geliştirme Müdürü Hürrem Betül Levent Erdal ve Strateji Geliştirme Birimi Kadın Araştırmaları Uzmanı Burcu Şanlı ile bir araya gelerek proje kapsamında yapılacak ortak çalışmalar ve iş birlikleri üzerine konuşulmuştur. Dahası bu toplantılarda Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit Yenişehir Belediyesi’nde Cinsiyet Eşitliği Birimi kuracaklarını duyurdu. Bu toplantılar bize hem Mersin belediyelerinin hem de sivil toplum örgütlerinin toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama konusundaki kararlılıklarını ve dayanışmalarını gösterdi. Tüm bu iş birlikleri Mersin için oldukça umut verici.” şeklinde konuştu.

Kamu politikalarının ve hizmetlerinin toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetecek şekilde dönüştürülmesinin en etkili yollarından birisinin hak temelli izleme olduğunu belirten Şener, Mersin’de toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı hak temelli izleme yaklaşımının sivil örgütler tarafından benimsenmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla eğitimler, atölyeler ve deneyim paylaşımı toplantıları düzenleyeceklerini belirtti. Projenin öncelikli amaçlarından birinin toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılması olduğunu, yani toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir bakış açısının tüm kamu politikalarına ve hizmetlerine entegre edilmesi olduğunu vurgulayan Şener, bu amaç doğrultusunda sivil toplum örgütlerinin izleme kapasitelerini ve farkındalıklarını artırmak, cinsiyet eşitliği bakış açısını izleme çalışmalarına katmalarını sağlamak ve kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin cinsiyet eşitliği politikalarını oluşturma ve izleme faaliyetlerine destek olmak için yürüttükleri çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirtti.

Paylaş

İlgili Yazılar